Your browser does not support JavaScript!
106學年度博士班招生錄取名單

106學年度106學年度博士班入學招生錄取名額

 

( 331 ) 分子醫學博士學位學程 甲組
 
正取 4 名
331003 邱柏憲 331005 葉齡文 331001 劉程豪 331004 馮德嘉  
備取 0 名

 
( 332 ) 分子醫學博士學位學程 乙組
 
正取 2 名
332001 曾彥寒 332002 賴建仲      
備取 0 名

 

國立陽明大學106學年度博士班入學招生考試放榜錄取名單

瀏覽數